Projekt Cyfrowa Rodzina

Projekt „Cyfrowa Rodzina” uzyskał aprobatę i dofinansowanie NASK. Podjęte działania cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony zarówno uczniów, rodziców czy nauczycieli, jak i ze strony studentów UWM. Odbijają się szerokim echem w społeczności lokalnej oraz całej gminie. Projekt skierowany jest nie tylko do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych czy szkół średnich w Olsztynie, ale także do ich rodziców, nauczycieli oraz studentów, zwłaszcza studentów UWM Wydziału Nauk Społecznych - ale także do środowiska lokalnego i szerszej publiczności poprzez prezentację wytworów dzieci w internecie oraz lokalnej prasie i telewizji i/oraz udział w konkursach.

Głównym celem realizowanych na terenie szkół zajęć i oddziaływań jest rozwój kompetencji medialnych i informacyjnych oraz poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania - zarówno dzieci w młodszym wieku szkolnym, jak i uczniów starszych klasach. Mają one także na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją oraz konfliktami w cyfrowym świecie w sposób aprobowany społecznie, podnoszenie samooceny uczniów a także kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.