Galeria

W realizacji GRANT- u "Cyfrowa Rodzina" wsparcia udzielili nam studenci Pedagogiki Wczesnej Edukacji z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którzy prowadzili lekcje tematyczne w wybranych klasach.
Zagrożenia internetowe były równie tematem spotkań profilaktycznych uczniów ze strażnikiem miejskim Kamilem Sułkowskim. Uczniowie oprócz tego, że dowiedzieli się, jakie zagrożenia mogą czyhać na nich w sieci, otrzymali również szereg rad i wskazówek od stróża prawa na temat tego, co należy robić, aby być bezpiecznym w Internecie. Rozwaga i rozsądek, a z drugiej strony zasada ograniczonego zaufania do internetowych znajomości, o to właśnie apelował do uczniów pan Kamil Sułkowski. Zdjęcia zamieszczone są w Galerii -

  • Galeria - Zajęcia w klasach
  • ...

    Galeria

    W realizacji GRANT- u "Cyfrowa Rodzina" Zesoł Szkół Ogólnokształcących NR 3 w Olsztynie odwiedził dyrektor NASK PIB dr hab. inż. Jacek Leśkow, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał dzieciom o NASK oraz odpowiadał na ich pytania. Zdjęcia zamieszczone są w Galerii -

  • Wizyta dyrektora NASK PIB dr hab. inż. Jacka Leśkow
  • ...